โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  Facebook   

ในการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ นำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน โครงการฯ มุ่งหวังให้การจัดการเรียนการสอนนั้นดำเนินไปตามตารางกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและคุณครู เพราะผลลัพธ์ที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่เด็กที่มีพัฒนาการดีขึ้น แต่มากกว่านั้นคือรอยยิ้มที่มีชีวิตชีวาของเด็กๆ และคุณครู ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เด็กๆ ของเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต #ไรซ์ไทยแลนด์ #lRIECEThailand #สร้างคนสร้างโอกาส

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>