โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  facebook 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ทีมงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ และทีมสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมมือกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (ภาคทฤษฎี) ให้กับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคุณครูจากพื้นที่จังหวัดลพบุรีและอีก 8 จังหวัดภาคกลาง ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และประสงค์จะนำการหลักสูตรของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ไปใช้ จำนวนกว่า 70 ท่าน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย RIECE Thailand การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ #ไรซ์ไทยแลนด์ #สร้างคนสร้างโอาส

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>