โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  facebook 

หลังจากมอบหนังสือนิทานให้กับเด็กๆ ไปเมื่อปี 2558 ในปีนี้ไรซ์ไทยแลนด์ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินซื้อหนังสือนิทาน สำหรับมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม “พานิทาน...กลับบ้าน” อีกครั้ง เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (whole language) เสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาสมองส่วนหน้า ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการด้านภาษาของมนุษย์

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอบริจาคได้ที่ “โครงการไรซ์ไทยแลนด์” โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อบริจาคเงินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์: http://riece.org/donation และโอนเงินเข้าบัญชี
 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชื่อบัญชี “โครงการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ โดยนายวีระชาติ กิเลนทอง” เลขบัญชี 030-0-31676-7
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 2 ชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท โดยนายวีระชาติ กิเลนทอง” เลขบัญชี 671-2-13923-2

ทั้งนี้ หากบริจาคตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และต้องการขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ขอความกรุณาโอนเงินข้าบัญชี
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้วยขวาง ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” เลขบัญชี 176-4-49777-0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์: 02-697-6644
อีเมล: riece@riped.utcc.ac.th
**สามารถแจ้งความประสงค์ให้โครงการระบุชื่อผู้บริจาคที่หนังสือนิทานได้
RIECE Thailand การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ #RIECEThiland #สร้างคนสร้างโอกาส

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>