โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  Facebook   

ภาพด้านล่างคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเด็กๆ กำลังเรียนรู้จากการเล่น โดยหากมองผิวเผินอาจเห็นว่าเด็กๆ เพียงแค่เล่นต่อตัวสัตว์เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เด็กๆ กำลังเรียนรู้และพัฒนาทักษะหลายด้านไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวมีลักษณะ รูปร่าง สี น้ำหนัก ความยาว ความสูง ที่แตกต่างกัน เด็กจึงได้เรียนรู้การวัด เรียงลำดับ ระบุความสัมพันธ์ของระยะ ตำแหน่ง พื้นที่ ทิศทาง โดยไม่รู้ตัว พร้อมกันนั้นเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่เล่นด้วยกันไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการฯ สนับสนุนให้คุณครูทุกท่านได้ร่วมเล่นกับเด็กเพื่อพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ให้เด็กๆ ในทุกๆ วัน

Facebook photo

เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น และภาพบางส่วนจากกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย "ผลไม้"

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>