โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  facebook 

ไรซ์ไทยแลนด์ขอบคุณคณะดูงานจากบริษัทมิตรผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดกระบวนการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ซึ่งเป็นศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการฯ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า และต่อจากนี้ไรซ์ไทยแลนด์ บริษัทมิตรผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จะดำเนินงานร่วมกันภายใต้แผนการขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในภาคอีสาน #ไรซ์ไทยแลนด์ #RIECEThailand #ไรซ์ไทยแลนด์.net #สร้างคนสร้างโอกาส

ไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand)
โทรศัพท์ : 02-697-6644
อีเมล: riece@riped.utcc.ac.th

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>